Điều khoản dịch vụ

Journalbreak.com (“journalbreak.com”) vận hành trang web Journalbreak.com và có thể vận hành các trang web khác. Chính sách của Journalbreak.com là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web của mình.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, tạp chí.com thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu cũng như ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của Journalbreak.com trong việc thu thập thông tin phi nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập Journalbreak.com sử dụng trang web của nó. Đôi khi, tạp chí Journalbreak.com có thể phát hành thông tin tổng hợp không nhận dạng cá nhân, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

Journalbreak.com cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và cho người dùng để lại nhận xét trên các blog/trang web của trang web Journalbreak.com. Journalbreak.com chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ địa chỉ IP và địa chỉ email của người bình luận được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog/trang web nơi bình luận đã được để lại.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web Journalbreak.com chọn tương tác với Journalbreak.com theo những cách yêu cầu Journalbreak.com thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà tạp chí Journalbreak.com thu thập tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại trang web tạp chí.com cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người tham gia giao dịch với Journalbreak.com được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm cả thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó. Trong mỗi trường hợp, tạp chí Journalbreak.com chỉ thu thập những thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với Journalbreak.com. Journalbreak.com không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân với cảnh báo trước rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Thống kê tổng hợp

Journalbreak.com có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. Journalbreak.com có thể hiển thị công khai thông tin này hoặc cung cấp thông tin đó cho người khác. Tuy nhiên, tạp chí Journalbreak.com không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới.

Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

Journalbreak.com chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình mà (i) cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó thay mặt Journalbreak.com hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn tại Journalbreak. các trang web .com và (ii) đã đồng ý không tiết lộ thông tin đó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết đó có thể ở bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng các trang web tạp chí.com, bạn đồng ý chuyển thông tin đó cho họ. Journalbreak.com sẽ không thuê hoặc bán thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Ngoài các nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình, như được mô tả ở trên, tạp chí Journalbreak.com chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân để đáp lại trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi Journalbreak.com tin vào điều tốt tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Journalbreak.com, các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web Journalbreak.com và đã cung cấp địa chỉ email của mình, thì Journalbreak.com đôi khi có thể gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ giúp bạn cập nhật những gì đang diễn ra với Journalbreak.com và các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ: qua email hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc phản hồi yêu cầu của bạn hoặc giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác. Journalbreak.com thực hiện mọi biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ khỏi việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.

Bánh quy

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Journalbreak.com sử dụng cookie để giúp Journalbreak.com xác định và theo dõi khách truy cập, cách sử dụng của họ